Rabczańskie Wieści Pozarządowe

PRISM a Rabka.

21 czerwca 2013 zostały skierowane następujące pisma w sprawie PRISM:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik Praw Obywatelskich,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli naszego kraju. Artykuł 31 Konstytucji mówi : Wolność człowieka podlega ochronie prawnej oraz artykuł Art. 51.Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Jednym z zadań Rzeczpospolitej Polskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Rzeczpospolitej podlegają Polskiej konstytucji a także naszemu prawodawstwu, inwigilacja obywatela polskiego jest niezgodna z prawem.

Prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia konstytucyjnych praw i wolności.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

Szanowna Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Chcemy wskazać ,że powyższe działania łamią Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej a dokładniej artykuł Artykuł 7

Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego

Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się

oraz

Artykuł 8

Ochrona danych osobowych

1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.

Jednym z zadań Komisji Europejskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej podlegają prawodawstwu, inwigilacja obywatela jest niezgodna z prawem.

Prosimy Komisję Petycji o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia praw i wolności obywateli Unii Europejskiej.

Sejm RP

Szanowni Państwo,

Zwracam się w imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka o podjecie działań w sprawie PRISM, programowi USA służącemu inwigilacji, także obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Sejm może podejmować działania wraz rządem. Artykuł 31 Konstytucji mówi : Wolność człowieka podlega ochronie prawnej oraz artykuł Art. 51.Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Jednym z zadań Rzeczpospolitej Polskiej jest obrona obywateli. Działania podejmowane przez USA na terenie Rzeczpospolitej podlegają Polskiej konstytucji a także naszemu prawodawstwu, inwigilacja obywatela polskiego jest niezgodna z prawem.

Prosimy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o poruszenie kwestii PRISM w kontekście naruszenia konstytucyjnych praw i wolności.

Udostępnij

O autorze