Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Strategia rozwoju miasta na lata 2011-2020 co proponowaliśmy.

Stan na : 2010-10-05, 11:37

1.Jakie są według Pana największe atuty Rabki-Zdrój?
-Lokalizacja Rabki ,uzdrowisko, duża liczba organizacji pozarządowych, tężnia

2.Co Pana zdaniem najbardziej przeszkadza w rozwoju Rabki-Zdrój?
-Zła polityka informacyjna
–Niewidoczna promocja Rabki

3. W jakim kierunku Rabka-Zdrój powinna się rozwijać w najbliższych latach?
-W kierunku uzdrowiskowym, miejscu przyjaznym mieszkańcom i kuracjuszom

4. Czego brakuje w Rabce-Zdrój, aby mogła rozwijać się w takim kierunku, jak zostało to określone w punkcie 3?
-Polityki informacyjnej, przydał by się biuletyn e-majlowy z najbliższymi wydarzeniami, sukcesami Rabki Zdrój
-Konsultacje z mieszkańcami od 16:00.Zebrania Rady Gminy od 16:00 Częstsza aktualizacja BIP-u Rabki
-Powstanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
-Dni Otwarte w Urzędzie Miasta
-Dział dokumentów gminnych do pobrania z Rabka.pl
-Działająca Elektroniczna Skrzynka Podawcza i CYFROWY URZĄD

5. Proszę wymienić trzy najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach powinny powstać w Rabce-Zdrój (zarówno publiczne, jak i prywatne)
– Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
– Modernizacja stadionu Wierchów
-Rozbudowa Dworca Kolejowego

6. Proszę wymienić te elementy, które zdecydowanie powinny zniknąć z krajobrazu Rabki-Zdrój
-Śmieci, rudera przy Kasztanach
7. Co należy zmienić/poprawić w funkcjonowaniu urzędów i jednostek działających Rabce-Zdrój?
– Godziny pracy do 17:00
-Wprowadzić E-Administrację
– Poprawić informacje w urzędzie na temat lokalizacji jednostek
-Dostosować administrację do osób niepełnosprawnych

Udostępnij

O autorze