Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Park – Twoje zdanie się liczy – wyniki.

Warto słuchać głosu mieszkańców, taka forma jak UTW zorganizował jest bardzo dobra, ciekawa. Warto zbadać także inne obszary.

Z rabka.pl

Na sesji Rady Miejskiej Rabki-Zdroju burmistrz Ewa Przybyło podziękowała przedstawicielom sekcji Grupa Lokalnych Działań Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za przeprowadzenie w sierpniu br. akcji pt. „Park – Twoje zdanie się liczy”. W jej ramach słuchacze RUTW pytali turystów i osoby korzystające ze zrewitalizowanego Parku Zdrojowego o jego zalety i wady. Wszystkie uwagi nalazły się w raporcie i zostaną przeanalizowane pod kątem poprawy jakości funkcjonowania parku. Burmistrz zachęciła również słuchaczy RUTW do kolejnych tego typu inicjatyw, które dotyczyły by potrzeby stworzenia w Rabce-Zdroju czegoś na kształt Klubu Seniora oraz świetlicy dla młodzieży.

Raport z akcji

I. Sondaż opinii na temat Parku po jego rewitalizacji przeprowadziła Grupa Lokalnych Działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rabce-Zdroju w dniu 24 sierpnia 2013r. Akcja była przygotowana przy wsparciu merytorycznym i finansowym Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przeprowadzona w porozumieniu z władzami Miasta i Gminy Rabka-Zdrój.

Opinie, które anonimowo wyrażano na trzech rodzajach karteczek: czerwone „co się podoba”, żółte „co się nie podoba”, zielone „czego brakuje”, przyczepiano do 6. tablic tak właśnie zatytułowanych i rozmieszczonych w dwóch miejscach w parku. Akcja trwała od godziny 1100 do 1700 .

Zebrano 344 karteczek czerwonych , 242 żółtych i 290 zielonych. Razem 876 karteczek, co nie równa się ilości wyrażonych opinii – tych było więcej, bowiem na niektórych kartkach wpisywano więcej niż jedna opinię. Można założyć, że osób biorących w sondażu było 344 (największa liczba kartek), nie wszyscy oddawali trzy rodzaje kartek. Akcję obsługiwało społecznie 18 osób GLD.

II. Zestawienie liczbowe poszczególnych opinii. Dla czytelności sprawozdania pogrupowaliśmy tematy według wiodących spraw poruszanych przez badanych.

 

Udostępnij

O autorze