Gospodarka odpadamiRdzawka

Przetarg na śmieci na 2014 rok w gminie Rabka-Zdrój.

Zobaczymy jaka cena będzie po przetargu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka-Zdrój”

1.8. Dane  ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty:

1. Liczba obsługiwanych mieszkańców gminy – około 13 600 mieszkańców;

2. Łączna masa odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych:

– szacunkowa ilość odpadów odebrana z nieruchomości zamieszkałych – 2 300 ton.

4. Termin wykonania zamówienia:

Data rozpoczęcia: 01/01/2014 r.

Data zakończenia: 31/12/2014 r.

Udostępnij

O autorze