Rdzawka

Progi zwalniające w Rdzawce.

Przy remoncie drogi powiatowej w Rdzawce, z dwóch progów przy szkole i kościele, został tylko jeden przy parafii.

Brak progu przy szkole, naraża dzieci na ryzyko wypadku przez jadące z nadmierną prędkością samochody , co ma obecnie miejsce po remoncie drogi.

Próg zwalniający przydałby się też na początku wsi. Kierowcy jadący z kierunku Liski i Pyki, na tym odcinku rozwijają dużą prędkość. Na tym terenie są dwa przystanki oraz ława prowadząca do Ponic. Próg utemperował by też kierowców kładów i motorów , którzy drogą do Popieza jadą do Krzyża i nie liczą się z pieszymi.

Udostępnij

O autorze