Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Budżet Rabki na 2014 w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa.

W BIP Rabki, pojawiły się dwie uchwały RIO , dotyczące budżetu na 2014.

Pierwsza  Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

M.in nadwyżka 423 294,30 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia gminy.

Druga  Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

M.in punkt 3, zadłużenie Rabki zostanie spłacone do 2025 roku. Pojawia się informacja o niemożności dalszego zaciągania kredytów przez gminę w okresie czasu.

 

Czy budżet 2014 ,będzie budżetem przed dalszymi środkami z Unii Europejskiej ?

Gdzie indziej tak jest. Na Samorząd PAP inni burmistrzowie piszą:

– Chcemy złapać oddech, ale tylko po to, by przygotować się do kolejnych ważnych zadań – mówi o planach finansowych Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) burmistrz Włodzimierz Ptasznik. Dodaje, że w ostatnich latach miasto zrealizowało wiele unijnych projektów, które wymagały współfinansowania.
– Stąd obecnie wszystkie działania podporządkowujemy osiągnięciu nadwyżki operacyjnej. Przeznaczamy ją na spłatę zadłużenia. Naszym priorytetem jest zmniejszenie długu publicznego – tłumaczy.  Info:  Cięcia i dyscyplina. W Samorządowej Akademii Finansów o pieniądzach w 2014 r

 

Udostępnij

O autorze