Rdzawka

Wnioski z debaty o bezpieczeństwie.

Na rabka.pl już jest Podsumowanie debaty społecznej

1)Debata rozpoczęła się o 16:00, wiele osób wtedy kończy pracę.
2)Wśród prelegentów przy stoliku brakło młodzieży, rodzica,nauczyciela,pedagoga a także komendanta straży miejskiej ( choć co należy oddać jako jedyny wstawił się za młodzieżą )
3)Prezentacja z debaty społecznej: Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży –POBIERZ
Co do prezentacji na 15 slajdów, tylko ostatni 15 zawierał ciekawe informacje:

-rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z nieletnimi wykazującymi przejawy demoralizacji
-2010r-przeprowadzono 20 rozmów dyscyplinujących w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
-2011r-25
-2012r-18
-profilaktyczne spotkania w szkołach o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
-powiadamianie rodziców o negatywnym zachowaniu dziecka
-powiadamianie szkół, przedstawicieli instytucji i organizacji o przejawach demoralizacji:
-wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie środków wychowawczych i poprawczych lub ich zmianę
opr. st. sierż. Anna Martuszewska

4) Brakło głosu straży miejskiej, a także statystyki:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚŒCI SM ZA ROK 2012

 

Udostępnij

O autorze