Rdzawka

Hej kolęda, kolęda.

Już dziś zaczyna się kolęda parafialna, jak informują Marianie Rdzawka:

Piątek 27 grudnia (od godz. 9.00)

1.    Młyn i Szczerbówka Papierzówka (do Państwa Witkowskich).
2.    Kowalczykówka do Piłatówki – (od Andrzeja Świdra do Adama Starmacha).
3.    Nogówka, Buloskówka.

Sobota 28 grudnia (od godz. 9.00)

1.    Obidowa – strona prawa– (od Marka Traczyka).
2.    Obidowa – strona  lewa.
3.    Cieślówka, Stachnikówka (od Cieslówki).

Niedziela 29 grudnia (od godz. 13.30)

1.    Rola i Cieligówka (od Krzysztofa Pietrzaka).
2.    Kubanówka Laskówka (od Józefa Rapacza)

Poniedziałek  30 grudnia (od godz. 9.00)

1.    Dudkówka, Piątkówka i Zarębek (od Jana i Bernadety Czyszczoń)
2.    Stermachówka i Polakówka (od Romana Duda).
3.    Leśniakówka (od góry)

Wtorek 31 grudnia (od godz. 9.00)

1.    Srokówka (rozpoczęcie od góry)
2.    Sołtysówka i Młynarzówka strona Lewa (od P. Tadeusza Chudy).
3.    Sołtysówka i Młynarzówka strona (od Stanisława Sońskiego).

Czwartek 2 stycznia (od godz. 15.00)

1.    Zającówka (rozpoczęcie od Góry)
2.    Rusnakówka (od góry).

Piątek 3 stycznia (od godz. 15.00)

1.    Sołtysówka (strona lewa od Jana Antolaka).

Sobota 4 stycznia (od godz. 9.00)

1.    Magierówka (od Pana Józefa Sroki).
2.    Sołtysówka po stronie kościoła (od Pana Jana Rapacza).

Udostępnij

O autorze