Co ze strategią Rabki-Zdrój ?

18 grudnia 2013r. /środa/ o godz. 1400 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbyła się XLIII  Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

jednym z punktów było :

Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)     w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2020”,

na chwilę obecną w BIP Rabka jest jeszcze opublikowana strategia z 1997 roku.

Ciekawe co jest w nowej strategii.

You May Also Like