Rdzawka

Apteki w Rabce – dwa punkty widzenia.

Ważne by w ,każdej sprawie poznać głos obu stron.

1 UM Rabka.

Rabka.pl : Harmonogram pracy aptek w 2014 roku

Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu nowotarskiego w 2014 roku. Kolejny rok z rzędu w Rabce-Zdroju, jako jednej z czterech miejscowości na terenie Podhala – obok Krościenka, Szczawnicy i Nowego Targu – będą funkcjonować nocne dyżury aptek. Oznacza to, że w nocy, weekendy, niedzielę i święta będzie można kupić leki w naszym mieście. Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło apeluje jednocześnie, aby informować Urząd Miejski o wszystkich nieprawidłowościach w dyżurowaniu aptek, szczególnie o uchylaniu się którejkolwiek apteki od pełnienia wyznaczonego dyżuru.

W załączeniu uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2014 roku na rabka.pl

 

2. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 KrakówKr.OIA/851 /13 Kraków 17.12.2013 r.

Pani BEATA ZALOT Redaktor Naczelny „Tygodnika Podhalańskiego”

Pan JERZY JURECKI Wydawca „Tygodnika Podhalańskiego”

Małopolscy farmaceuci ze zdumieniem i oburzeniem przyjęli artykuł „Leczenie nocą”,zamieszczony w numerze 49/2013 „Tygodnika Podhalańskiego”. Nasze środowisko bulwersują zwłaszcza przytoczone w nim skandaliczne wypowiedzi    burmistrza Rabki i przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego. Burmistrz Rabki Ewa Przybyło proponuje specyficzny, nie do zaakceptowania przez samorząd aptekarski rodzaj dialogu społecznego z aptekarzami, zapowiadając „interwencje w prokuraturze”, „jeśli tylko pojawi się osoba, która nie mogła kupić leku w nocy, a przez to poczuła się zagrożona”. Całkowity brak wrażliwości na argumenty środowiska aptekarskiego dotyczące kwestii dyżurów, rażąca nieznajomość prawa i niezdolność do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności bez uciekania się do gróźb dyskwalifikują Panią Przybyło na stanowisku burmistrza Rabki. Poziom kultury politycznej Pani Przybyło w pełni będą mieli możliwość ocenić wyborcy, w tym farmaceuci, podczas najbliższych wyborów samorządowych.

Zdecydowany sprzeciw członków samorządu aptekarskiego budzi wypowiedź
przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego Jana Krzaka, który bezpodstawnie
generalizując, twierdzi, że: „Aptekarze zapomnieli o swoim powołaniu. Zaczęli handlować
lekami, prowadzić działalność gospodarczą i kierować się wyłącznie wynikiem finansowym.
Nie od dziś wiadomo, że – według tych kryteriów – najlepszym interesem jest prowadzenie
domów publicznych”. Kończąc swoją cyniczną refleksję, pan Krzak publicznie zastanawia się,
„dlaczego właściciele aptek dotąd nie idą w tym kierunku”. Poziom kultury osobistej i
reprezentowane przez pana Krzaka standardy moralne nie wymagają komentarza, dziwi
jedynie, że słowa te wypowiada lekarz, który w swoim ponad siedemdziesięcioletnim życiu
miał okazję dobrze poznać realia polskiego systemu ochrony zdrowia. Wie zatem doskonale, że lekarze nie pełnią dyżurów za darmo, a działalność szpitali nie może przynosić strat.
Również pan Krzak, zarówno jako lekarz, jak i polityk, nie prowadzi swojej działalności pro
publico bono, o czym świadczy lektura jego oświadczeń majątkowych.

Analiza kosztów obowiązkowych dyżurów aptek na obszarze całego kraju wykazała,
że wynoszą one łącznie około 110 mln zł rocznie. Kwoty tej nie można bagatelizować,
zwłaszcza wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej aptek. Ponadto normy prawne
zawarte w art. 94 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a dotyczące zapewnienia przez apteki
ogólnodostępne dostępności do usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy budzą poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawa. W tej sytuacji wskazane byłoby – zdaniem samorządu aptekarskiego – przyjęcie w ustawie – Prawo farmaceutyczne regulacji
przewidujących na przykład przeznaczanie przez gminy określonych kwot w swych budżetach na finansowanie działalności aptek w porze nocnej i w święta.

Jeśli władze powiatów są rzeczywiście zatroskane o potrzeby zdrowotne swoich
mieszkańców, powinny zdecydowanie wesprzeć polskich aptekarzy w ich dążeniu do
nowoczesnego uregulowania kwestii obowiązkowych dyżurów. Niedawno uczyniły to
Niemcy, gdzie od 1 sierpnia 2013 r. obowiązuje ustawa gwarantująca wsparcie dla
zapewnienia dyżurów pełnionych przez apteki. Niemiecki parlament przyjął argumenty
aptekarzy i postanowił realnie wzmocnić apteki będące ważnymi ogniwami systemu ochrony
zdrowia.

„Tygodnik Podhalański”, reklamujący się jako „najpopularniejsze źródło informacji”,
nie powinien promować polityków tej klasy co pani Przybyło i pan Krzak. Nic nie uzasadnia
rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej wypowiedzi burzących pokój społeczny i
narażających aptekarzy na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania tego zawodu.
Apteka jest wszak placówką ochrony zdrowia publicznego, a farmaceuta wykonuje zawód
zaufania publicznego. Obowiązują go, podobnie jak lekarzy, zasady etyki i deontologii
zawodowej. Szkoda, że żadne normy etyczne nie wiążą samorządowych polityków.
Proszę o zamieszczenie tego listu w najbliższym wydaniu „Tygodnika
Podhalańskiego”.

Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Udostępnij

O autorze