Rdzawka

Forum Rdzawka konsultuje-konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam stanowisko:

1)Działania zmierzające do utworzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) są bardzo potrzebne i słuszne. Zakres proponowanego otwarcia danych nie jest duży,pożądane byłoby zwiększenie udostępnionych danych.
2)Ważnym elementem będzie rozszerzenie katalogu informacji i baz z innych podmiotów niż wymienione w rozporządzeniu.
3) Czy powyższe dane będą opublikowane jako ” otwarte dane” , czy też będą dostępne na licencji creative commons ?

Z poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Udostępnij

O autorze