Rdzawka

Strategiczna sesja.

Dziś, zostanie uchwalona nowa strategia. Jest to ważny element rozwoju gminy i sołectw.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 03 lutego 2014r. /poniedziałek/ o godz. 15:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XLV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie XLV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XLIV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.      Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)  w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2020”,
2)  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
3)  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
4)  w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
6.      Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7.      Interpelacje radnych.
8.      Zapytania i wnioski radnych.            
9.      Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze