Rdzawka

Gmina aplikuje o wypoczynek dla Rdzawki.

2014-03-20 : O samorządzie-wykład dla RUTW rabka.pl 

W prezentacji w dziale Zadania już aplikujące o zewnętrzne wsparcie jest :

„Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój” dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość zadania: 1282574,93 zł

Dofinansowanie: 500 000,00 zł

Udostępnij

O autorze