Rdzawka

25 lat wolnych organizacji pozarządowych w Rabce.

Minęło 25 lat w wolnej Polsce, kiedy organizacje pozarządowe, mogą legalnie istnieć i działać  w obszarach w jakich chcą.

Jakie były te 25 lat dla organizacji w Rabce ?

Na terenie gminy działa 61 organizacji17 349: 61= ok. 284 osoby na jedną organizację.

Dominująca formą działalności jest kultura i tradycja lokalna.

Te 25 lata były dobrym czasem dla organizacji w naszej gminie, pojawiają się nowe formy działań i osoby je realizujące.

 

Elementami blokującymi aktywność społeczną jest bez wątpienia przeregulowanie niektórych spraw. Szansą będzie nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach, pracę są na końcówce w kancelarii Prezydenta.

Druga kwestia to głosy o brak pieniędzy– szansą jest tutaj włączenie mieszkańców w działania i wzajemna współpraca.

Niewykorzystany potencjał mieszkańców , ogranicza go brak pracy- skutkiem jest emigracja mieszkańców.

 

 

Udostępnij

O autorze