Rdzawka

Decydujemy Razem w Rabce

Partycypacja. Już wiemy jak. Teraz dzielimy się wiedzą! .

Braliśmy udział w szkoleniu upowszechniającym w Krakowie 11 i 12 czerwca 2014.
Poznaliśmy doświadczenia, dobre praktyki i produkty wypracowane w ramach projektu „Decydujmy razem”,

Od 2010 roku partnerzy projektu „Decydujmy razem” budują ogólnopolski system wspierania partycypacji publicznej. Testowane są metody partycypacji z wykorzystaniem animacji społecznej oraz powstają mechanizmy ich oceny i monitoringu.

Ten pionierski projekt kończy się w czerwcu 2014 roku. Zebrane doświadczenie w postaci szkoleń upowszechniających będzie udostępnione dalej.

– Chcemy przekazać uczestnikom wiedzę oraz umiejętności korzystania z dorobku projektu „Decydujmy razem”. Wyposażymy ich w informacje o dobrych praktykach i narzędziach, na bazie których tworzymy system wdrażania partycypacji publicznej – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu „Decydujmy razem” z Fundacji Fundusz Współpracy. – Chcemy pokazać, że każda gmina w Polsce może skorzystać ze sprawdzonych metod i narzędzi zwiększania poziomu zaangażowania obywateli we współdecydowanie, pokazać że możemy mieć wpływ i zmieniać rzeczywistość, w której funkcjonuje nasza społeczność lokalna – dodaje.

Udostępnij

O autorze