Rdzawka

Stanowisko do Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach

https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka przesyłam stanowisko:

1) Popieramy wszelkie zmiany ułatwiające aktywność społeczną, proponowane zmiany są dobrym krokiem. Ostatnie zmiany w
2) Wprowadzenie uprawnienia do reprezentacji przed organami władzy publicznej (art. 1 pkt 2 lit. b)- wzmocnienie pozycji konsultacyjnych NGO jest dobrym rozwiązaniem, organizacje znają swój teren lepiej niż eksperci.
3) . Zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia z osobowością prawną i umożliwienie wyboru władz przed rejestracją (art. 1 pkt 5)- Zmniejszenie liczby założycieli z 15 do 9 jest dobrym krokiem, liczba 15 osób często była fikcją po rejestracji stowarzyszenia. Popieramy przedmówców w zakresie dalszego zmniejszenia tej liczby do 7 osób i skorzystania tutaj z rozwiązania od naszego zachodniego sąsiada.
4) . Uregulowanie liczebności zarządów stowarzyszeń (art. 1 pkt 8 lit. a).- możliwość decydowania o liczebności zarządu pozwoli na większą elastyczność.
5) Uporządkowanie zakresu podawanych danych przy rejestracji za art. 12 u.p.s. (art. 1 pkt 9).- jest cenne w zakresie ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych. Im prościej tym lepiej.
6) Nadanie stowarzyszeniom zwykłym ułomnej osobowości prawnej wraz z zmianą ich struktury oraz zasad rozpoczęcia działalności (art. 1 pkt 20 – 22).- skrócenie terminu z 30 dni do 14 dni na decyzję urzędu jest bardzo dobrym krokiem, przyspieszy czas na Start.
Warto tutaj rozważyć możliwość rejestracji stowarzyszeń zwykłych przez platformę E-Paup, jest to dobre rozwiązanie , pokazuje to przykład nowego portalu Zbiórek Publicznych i możliwości rejestracji zbiórki przez trzy osobowy komitet społeczny .
7) Ważnym aspektem , który czeka na zmiany to kwestie finansowe w działaniu NGO, nadal organizacje są dyskryminowane w porównaniu z biznesem.

Z poważaniem
Mateusz Wójtowicz
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
http://fordza.cba.pl

Udostępnij

O autorze