Rdzawka

Rabka walczy z korupcją.

Każdy mieszkaniec  i mieszkanka naszej gminy może się szkolić w domu i gdzie chcemy.

https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl

1 moduł-  informacje nt. prawnych i instytucjonalnych instrumentów walki z korupcją, przepisy antykorupcyjne oraz metody przeciwdziałania korupcji.
2 moduł –  poświęcony jest  funkcjonującym w obrocie prawnym oraz gospodarczym, systemowym i instytucjonalnym rozwiązaniom antykorupcyjnym, zapoznasz się z analizą skutków ekonomicznych dla państwa i społeczeństwa w przypadku wystąpienia korupcji na styku administracji  i sektora prywatnego.
Z trzeciego modułu dowiesz się jak korupcja może wpływać na deficyt budżetowy lub czy jej skala może mieć związek z bezrobociem i kryzysem. Zaprezentowana zostanie również aktywność instytucji powołanych do walki z korupcją oraz przedstawiona rola, jaką do odegrania mają organizacje pozarządowe.

Za : CBA

Udostępnij

O autorze