Parafia RdzawkaRdzawka

Kościół u Krzyża bezpieczny.

UCHWAŁA NR LI/351/14 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody

§ 1. 1.  Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo gatunku lipa szerokolistna, uznanego za pomnik przyrody decyzją Wojewody Nowosądeckiego z dnia 23.12.1977 r. znak: RLS op-7140/20/77, rosnącego przy zabytkowym drewnianym kościele na wzgórzu Piątkowa w Chabówce na działce nr ewid. 923. 2.  Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę  wartości przyrodniczej oraz bezpośrednie  zagrożenie jakie stwarza dla ludzi.

 

Udostępnij

O autorze