Rdzawka

Zawiadomienie

Zawiadomienie 
Na podstawie Kodeksu Etyki : Działalność polityczna i publiczna

Podjęcie przez członka, członkinię  lub wolontariusza, wolontariuszkę Stowarzyszenia pracy na kierowniczym stanowisku w organach administracji publicznej, bądź funkcji we władzach partii politycznej, wybór do sejmu, senatu, rad jednostek samorządu terytorialnego, a także kandydowanie do pełnienia funkcji publicznych w organach jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego ( Rada sołecka, sołtys, radny gminny), zobowiązuje do złożenia wniosku o pełnionej funkcji/kandydowaniu  i publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej FR i  na stronie internetowej FR.

zawiadamiamy ,że przewodniczący Forum Rdzawka Mateusz Wójtowicz-kandyduje na radnego z Rdzawki w wyborach samorządowych , które odbędą się 16 listopada 2014 do Rady Miasta Rabka-Zdrój

Udostępnij

O autorze