Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Znamy wykonawcę nowego kina.

Czekamy na nowe  kino.

Za BIP Rabka-Zdrój: 

Burmistrz Rabki – Zdroju na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp informuje, iż
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) – Ustawa Pzp, w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.: „Modernizacja Centrów Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Rabce-Zdrój w celu poprawy oferty turystyczno-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „KOSTKA” została wybrana oferta nr 2:

PROFES Rafał Konieczny Firma Remontowo-Budowlana, ul. Kilińskiego 19 a, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 2 673 215,31 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena)

 

A były tylko 3:

Oferta nr 1:

Podhalańska Grupa Budowlana ROBEX-BUD, 34-713 Skawa 52 B

za cenę: 3 374 965,76 zł, liczba zdobytych pkt. 79,21 (kryterium – 100 % cena)

Oferta nr 2:

PROFES Rafał Konieczny Firma Remontowo-Budowlana, ul. Kilińskiego 19 a, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 2 673 215,31 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena)

Oferta nr 3:

Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOELX” Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109

za cenę: 3 069 339,63 zł, liczba zdobytych pkt. 87,09 (kryterium – 100 % cena)

Udostępnij

O autorze