Rdzawka

Zakopianka- Rdzawka po 2015 roku ?

Jak informuje Podhale24.pl  „Brak środków” – oto odpowiedź Ministerstwa IiR na apel radnych o dotrzymanie obietnic w sprawie inwestycji na „zakopiance”

 

„Odnosząc się do inwestycji pn .”Rozbudowa DK nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ” informuję, iż nie została ona uwzględniona w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015″. Pomimo tego GDDKiA podjęła prace przygotowawcze w celu realizacji przedmiotowego zadania. Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi klasy GP 2×2, po nowym śladzie o długości 16,136 km, budowę czterech węzłów drogowych oraz budowę 22 obiektów inżynierskich.   ( Za Podhale24.pl )

Udostępnij

O autorze