Rdzawka

LIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 10 października 2014r. /piątek/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
LIV  Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIV sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju: w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka – Zdrój.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wnioski radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Udostępnij

O autorze