Rdzawka

Radni bezradni w Rabce ?

Mieszkańcy naszej gminy wybrali radnych i burmistrza. Nowe twarze w radzie to nowe pomysły i nowe spojrzenie. Już w grudniu złożą oni ślubowanie  :

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

 Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Rada Miejska to mechanizm kontrolny i motywujący, jeśli jej brakuje to powstaje KSIĘSTWO. Władzy trzeba patrzeć na ręce. Trzeba głośno mówić i komentować jej działania, trzeba wytrwale dochodzić swoich praw obywatelskich.
Jeśli nie zwiększy się aktywność i  kontrola społeczna „nadal będziemy nabijani w butelkę”  na własne życzenie.

 

Żeby tą kontrolę sprawować w sposób właściwy radni i mieszkańcy  powinni posiadać wiedzę gdzie szukać.

1.Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013  Portrety gmin-Powiat nowotarski-Rabka Zdrój
A jak pełnić mandat radnego ?

Udostępnij

O autorze