Rabczańskie Wieści Pozarządowe

I Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Rabki-Zdroju wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
postanawia, co następuje:

 • 1. Zwołać I sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na dzień 1 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Burmistrza wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 • 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
 • 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
 • 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce-Zdroju i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na burmistrza
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
 4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Rabki-Zdroju
 5. Rozszerzenie porządku obrad
 6. Wybór Przewodniczącego Rady
 7. Zakończenie obrad

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz

Udostępnij

O autorze