Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Po pierwszej sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Sprawozdanie Sesja
1 grudnia 2014 o 12:00 odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VII Kadencji.
Radni i radne złożyli ślubowanie :
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”  „ślubuję”.„Tak mi dopomóż Bóg.”
Jednym z punktów było rozszerzenie porządku obrad o wybór składów komisji. 10 radnych było ZA, 5 Przeciw.
 
Wybór Przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej. 
Komisja Skrutacyjna w składzie p.Traczyk, p. Pukalski i p. Wójtowicz przeprowadziła głosowanie na Przewodniczącego. Zgłoszono dwóch kandydatów 1) Maria Górnicka Orzeł 2) Rafał Hajdyła.
Pani Orzeł podkreślała ośmioletnie doświadczenie i dokształcanie swojej osoby poprzez szkolenia.
Pan Rafał Hajdyła podkreślał ponad 19 letnie doświadczenie w samorządzie gminnym w Rabce  oraz w powiatowym w Suchej Beskidzkiej na stanowiskach kierowniczych.  Kandydat podkreślał znajomość problemów, przepisów prawa. Swoją pracę chciał wykonywać w sposób sumienny. Radę Miejską widział jako organ stanowiący prawo lokalne oraz kontrolujący burmistrza miasta.
Wynik głosowania to : p.Orzeł- 10, p.Hajdyła-5
Na zastępcę p.Orzeł zgłoszono dwóch kandydatów: p.Szarawara, p. Hajdyła.  Wyniki to p. Szarawara- 9, p. Hajdyła- 6
 
Komisje:
Po ponad godzinnej przerwie na której radni walczyli o składy komisji. W głosowaniu 10 radnych było ZA, 5 się wstrzymało.
Z ramienia komitetów Inicjatywy z Gór i Naszego Miasta mamy następujące osoby:
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący komisji:
Józefa Śmietana
Skład komisji:
Rafał Jerzy Hajdyła
Michalina Stanisława Maciuszek
Czesław Sadłowski
Renata Wdówka
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący komisji:
Stefan Rapacz
Skład komisji:
Adam Czyszczoń
Rafał Jerzy Hajdyła
Katarzyna Anna Karkula
Mieczysław Paweł Pukalski
Ryszard Traczyk
Rafał Zygmunt Wójtowicz
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodniczący komisji:
Adam Czyszczoń
Skład komisji:
Rafał Jerzy Hajdyła
Katarzyna Anna Karkula
Michalina Stanisława Maciuszek
Mieczysław Paweł Pukalski
Stefan Rapacz
Czesław Sadłowski
Elżbieta Szarawara
Józefa Śmietana
Ryszard Traczyk
Renata Wdówka
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Przewodniczący komisji:
Renata Wdówka
Skład komisji:
Marek Ciepliński
Michalina Stanisława Maciuszek
Katarzyna Anna Karkula
Józefa Śmietana
Ryszard Traczyk
Janusz Bronisław Wójciak
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Utrzymania Czystości
Przewodniczący komisji:
Czesław Sadłowski
Skład komisji:
Marek Ciepliński
Adam Czyszczoń
Mieczysław Paweł Pukalski
Stefan Rapacz
Janusz Bronisław Wójciak
Rafał Zygmunt Wójtowicz
 
Wyniki głosowań:
Rozszerzenie porządku obrad m.in o wybór składów komisji.
Za:

Adam Czyszczoń
Maria Karolina Górnicka-Orzeł
 Elżbieta Szarawara
Michalina Stanisława Maciuszek
Mieczysław Paweł Pukalski
Stefan Rapacz
Czesław Sadłowski
Józefa Śmietana
Ryszard Traczyk
Renata Wdówka

Przeciw:
Marek Ciepliński
Rafał Jerzy Hajdyła
Katarzyna Anna Karkula
Janusz Bronisław Wójciak
Rafał Zygmunt Wójtowicz
 
Uchwała Nr I /3/14 Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
Za:

Adam Czyszczoń
Maria Karolina Górnicka-Orzeł
 Elżbieta Szarawara
Michalina Stanisława Maciuszek
Mieczysław Paweł Pukalski
Stefan Rapacz
Czesław Sadłowski
Józefa Śmietana
Ryszard Traczyk
Renata Wdówka

Wstrzymali się:
Marek Ciepliński
Rafał Jerzy Hajdyła
Katarzyna Anna Karkula
Janusz Bronisław Wójciak
Rafał Zygmunt Wójtowicz

Udostępnij

O autorze