ADAM CZYSZCZOŃ

Adam Czyszczoń

Okręg Nr 15
Sołectwo: Rdzawka

Mam 58 lat. Jestem Radnym VI kadencji. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne. Jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Uczestniczyłem w pracach Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Czystości. Jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Rdzawce.

Mój program dla sołectwa:

1. Budowa chodnika przy drodze krajowej wraz z budową oświetlenia,

2. Rozbudowa Remizy Strażackiej w Rdzawce,

3. Budowa Szlaku Papieskiego do Piątkowej Góry,

4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole,

5. Modernizacja drogi do Obidowej wraz z budową chodnika,

6. Dalsza modernizacja dróg osiedlowych,

7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.