Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Zapraszamy na II Sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 15 grudnia 2014r. /poniedziałek/ o godz. 1030

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

II Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie II sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju oraz protokołu z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)        w sprawie: w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka,
2)        w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rabce – Zdroju w wyborach sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach: Chabówka, Ponice, Rdzawka zarządzonych na dzień 22 lutego 2014 r.,
3)        w sprawie: przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka – Zdrój,
4)        w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,
5)        w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.
5. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
– do udziału w której serdecznie zaprasza
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju /-/ Maria Górnicka – Orzeł
[poll id=”4″]

Udostępnij

O autorze