[Aktualizacja ]Zbierzmy razem obietnice radnych

przez | 8 grudnia 2014

Aktualizacja 08.12.2014  20:41
Dziękujemy internatom za podesłane linki do poniższych radnych. Dziękujemy za pomoc. Zakładka http://rabka.cba.pl/radni/obietnice-radnych/  zaktualizowana.
———————————————————————————————–
Szanowni Mieszkańcy,
Dziękujemy wam za wasze komentarze i pozytywne opinie.
W menu Radni, mamy zebrane część obietnic radnych. Dla nas to nie obiecanki cacanki, ale konkretne zobowiązania. Zbierzmy je w jednym miejscu i nie pozwólmy zapomnieć  radnym co obiecali.
Brakuje nam obietnic radnych:
ŚMIETANA Józefa
TRACZYK Ryszard
SZARAWARA Elżbieta
GÓRNICKA-ORZEŁ Maria Karolina
SADŁOWSKI Czesław
WDÓWKA Renata
Osoby, które mają ulotki powyższych radnych, Prosimy o przesłanie skanu na mejla twojarabka@interia.pl , zamieścimy obietnice w odpowiedniej zakładce.
Dziękujemy za pomoc.
 

0 myśli nt. „[Aktualizacja ]Zbierzmy razem obietnice radnych

 1. To ja

  http://podhale24.pl/wybory2014/kandydat/13
  Imię i nazwisko: Marek Szarawarski
  Rok urodzenia:1947
  Stan cywilny:żonaty
  Wykształcenie i praca
  Wykształcenie: wyższe
  Wykonywany zawód: emeryt
  Miejsce pracy
  Polityka
  Przynależność: Członek Zarządu TKKF 'Carlina
  Kariera
  Radny samorządu gminnego 1998-2006 Przewodniczący Rady Miasta 2002 – 2004 Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu 2006-2014
  Kandyduję do: Rada Powiatu Nowotarskiego
  Program wyborczy
  Hasło wyborcze KW Razem Podhale Spisz Orawa: „Nowoczesny powiat. Czysta,atrakcyjna i przyjazna Rabka”
  Jestem za:
  * budową Teatru Lalek Rabcio
  * promocją i rozwojem sanatoriów uzdrowiskowych
  * ścisłą współpracą gminy z powiatem
  * podniesieniem atrakcyjności bazy rekreacyjnej
  * unowocześnianiem placówek oświatowych
  * Rabką pozbawioną barier, miastem jako centrum integracyjnym.
  Dane personalne
  Imię i nazwisko: Leszek Świder
  Rok urodzenia: 1965
  Stan cywilny: żonaty
  Wykształcenie i praca
  Wykształcenie: wyższe
  Wykonywany zawód: nauczyciel
  Miejsce pracy: I Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju
  Polityka
  Przynależność
  Od 30 lat należę do OSP w Rdzawce . Jestem prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka. Jestem członkiem Solidarnej Polski.
  Kariera
  Radny do Rady Powiatu Nowotarskiego: III kadencji – pracowałem w Komisji Zdrowia i byłem Przewodniczącym Komisji Edukacji. IV kadencji – pracowałem w Komisji Edukacji i Komisji Kultury, od 2011 roku wchodzę w skład Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Pracowałem w Radzie Sołeckiej w Rdzawce. Od wielu lat opiekun Samorządu Szkolnego w Liceum w Rabce.
  Kandyduję do: Rada Powiatu Nowotarskiego
  Program wyborczy
  Kandyduje z KWW – Prawica Powiatu Nowotarskiego, Lista nr 14, poz. nr 2.
  Celem moim będzie: dokończenie przebudowy dróg powiatowych, budowa chodników dla poprawy bezpieczeństwa.
  Priorytetem moim będzie wybudowanie nowego budynku dla teatru „Rabcio”.
  Wspieranie działań na rzecz rozwoju Rabki jako uzdrowiska, by autentycznie był to ZDRÓJ.
  Programu Pana Mariana Leszczyńskiego nie znam

 2. To ja

  Mówicie i macie skopiowałam ze strony http://www.ewaprzybylo.pl zróbcie zrzuty do archiwum
  1. Michalina Stanisława Maciuszek
  Okręg Nr 6
  Brzozowa, Marszałka Piłsudskiego, Osiedle Orkana bloki 14, 14a, 14b, 16, 18, Pocztowa, Roztoki
  Mam 51 lat, mieszkam na ul. Orkana, pracuję w Szpitalu Kardiologicznym w Rabce-Zdroju na stanowisku fizjoterapeutki. Mam dwie córki. Czynnie uczestniczę w życiu sportowym Miasta Rabka-Zdrój. Promuję w naszym mieście narciarstwo biegowe poprzez szkolenie dzieci i młodzież w Stowarzyszeniu „OLYMPIC”.
  Mój program dla dzielnicy:
  1. Budowa ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż rzeki Poniczanka,
  2. Wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych na osiedlu Orkana,
  3. Nowoczesny rozwój narciarstwa biegowego w mieście (współpraca ze Spółdzielnią Dziewięćsił) i pomoc w zakupie urządzeń do robienia torów biegowych,
  4. Remont ul. Brzozowej,
  5. Modernizacja parkingu na ul. Piłsudskiego.
  6. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów na budynkach prywatnych.
  2. Stefan Rapacz
  Okręg Nr 10
  Curie-Skłodowskiej, Dietla, Gorczańska od nr 12 do końca z wyłączeniem nr 27, Nowy Świat od nr 1 do nr 21 oraz nr 23, 25, 27, 29, 31, Ogrodowa, Polna, Profesora Rudnika
  Mam 54 lata , jestem żonaty i posiadam czworo dzieci.
  Ukończyłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiadam uprawnienia do projektowania i nadzorowania robót budowlanych w telekomunikacji. Powadzę własną działalność gospodarczą w swoim zawodzie.
  W obecnej kadencji Rady Miejskiej jestem przewodniczącym Komisji Uzdrowiskowej.
  Zainteresowania: historia, sport oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
  Mój program dla dzielnicy:
  1. Wykonanie dywanika asfaltowego na ulicy Dietla,
  2. Przebudowa ulicy Polna i ulicy Prof. Rudnika,
  3. Regulacja stanu prawnego dojścia do Kościoła Św. Teresy od ulicy Ogrodowej,
  4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rabka-Zdrój,
  5. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.
  3. Mieczysław Paweł Pukalski
  Okręg Nr 14
  Sołectwo: Ponice
  Mam 59 lat, jestem żonaty, mam trzy zamężne córki. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Działam od 12 lat w samorządzie: 4 lata jako Sołtys Ponic, 8 lat Radny Miejski. Od 6 lat jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby. W tym czasie z funduszy LGD zrealizowałem budowę części chodnika, boiska sportowego oraz plac zabaw.
  Mój program dla sołectwa:
  1. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
  2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego bocznych dróg w Ponicach,
  3. Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi głównej w Ponicach,
  4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
  5. Projekt Budynku Remizy Strażackiej,
  6. Dalsza przebudowa dróg osiedlowych,
  7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.
  4. Adam Czyszczoń
  Okręg Nr 15
  Sołectwo: Rdzawka
  Mam 58 lat. Jestem Radnym VI kadencji. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne. Jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Uczestniczyłem w pracach Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Czystości. Jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Rdzawce.
  Mój program dla sołectwa:
  1. Budowa chodnika przy drodze krajowej wraz z budową oświetlenia,
  2. Rozbudowa Remizy Strażackiej w Rdzawce,
  3. Budowa Szlaku Papieskiego do Piątkowej Góry,
  4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole,
  5. Modernizacja drogi do Obidowej wraz z budową chodnika,
  6. Dalsza modernizacja dróg osiedlowych,
  7. Wspieranie programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montaż solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.
  I analizując poszczególne programy widzę zadziwiającą zbieżność z wydatkami inwestycyjnymi zapisanymi w budżecie Rabki-Zdrój na 2015r.
  Jeżeli będzie taka potrzeba mogę zamieścić obietnice Radnych z RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA