Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Głos mieszkańca: Prewencja

Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Ofiarami fałszywych wnuczków, inkasentów, pracowników wodociągów czy administracji najczęściej padają starsze i samotnie mieszkające osoby. Pozbawieni skrupułów przestępcy wykorzystują ich dobroć i chęć bezinteresownego niesienia pomocy.
W trosce o poprawę ich bezpieczeństwa, od jesieni tarnowscy policjanci prowadzą działania profilaktyczne adresowane do osób starszych. Akcja „Bezpieczny Senior” wpisuje się w edukacyjno-informacyjną politykę Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, skierowaną do najstarszych, których głównym założeniem jest ograniczenie przestępczości, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa seniorów.  Akcja „Bezpieczny senior” to w głównej mierze działania ukierunkowane na podniesienie świadomości oraz przybliżenie podstawowych zasad unikania zagrożeń -także tych w ruchu drogowym, prowadzone w ramach współpracy z klubami seniorów i Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  Oprócz edukacyjnej roli akcji polegającej na kształtowaniu właściwych
postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń najczęściej dotykających osoby starsze, jej ważnym przesłaniem jest
budowanie poczucia współodpowiedzialności seniorów za bezpieczeństwo osobiste w środowisku lokalnym.
Końcem października, w ramach akcji „Bezpieczny senior” policjanci Wydziału Ruchu spotkali się z wybierającą się na pieszą rekreację, w okolice Góry św. Marcina, kilkudziesięcioosobową grupą tarnowskich seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przed wyprawą wyposażyli piechurów w niezbędne podczas poruszania się po drogach, po zmierzchu odblaski oraz zapewnili bezpieczny przemarsz całej grupy przez zatłoczony teren miasta.  W listopadzie policjanci brali też udział w zorganizowanych przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II zajęciach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Spotkanie na temat bezpiecznego poruszania się po drogach poprowadził asp. szt. Mariusz Oleksy z Wydziału Ruchu Drogowego tarnowskiej komendy miejskiej.
Poniżej kilka wskazówek dla seniorów jak postępować, by do minimum  ograniczyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa :
-Nie wpuszczajmy do mieszkania osób nieznajomych
-Zawsze zamykajmy drzwi na zamek
-Nie wierzmy w życiowe okazje
-Upewnijmy się kogo wpuszczamy do domu, poprośmy o legitymację, bądź
inny dokument potwierdzający tożsamość
-Jeżeli już kogoś wpuścimy do lokalu nie możemy, ani na chwilę
zostawić go bez nadzoru
-Nie przekazujmy żadnych informacji przez telefon osobie podającej się
za członka rodziny
-Pieniądze trzymane w domu schowajmy w kilku bezpiecznych miejscach
-Nie dawajmy żadnych pieniędzy inkasentom i nie podpisuj żadnych umów
-Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem nie wahajmy się
zadzwonić po Policję.
https://www.facebook.com/Malopolska.Policja/photos/pcb.784315261638427/784315008305119/?type=1&theater

Udostępnij

O autorze