Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Aktualizacja] III Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

III Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 30 grudnia 2014r. /wtorek/ o godz. 1800

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

III Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 Stan na  23 grudnia  z Biuletynu Informacji Publicznej Rabki

Porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)   w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015 , dodano 23 grudnia do porządku obrad na Biuletynie Informacji Publicznej Rabka

2)   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/190/08 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia  poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,  dodano 23 grudnia do porządku obrad na Biuletynie Informacji Publicznej Rabka

3)   w sprawie: zasad ustalenia, sposobu poboru, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,  dodano 23 grudnia do porządku obrad na Biuletynie Informacji Publicznej Rabka

4)   w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rabka – Zdrój działającej pod firmą „Zakłady Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce – Zdroju poprzez wniesienie przez Gminę Rabka – Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości,

dodano 23 grudnia do porządku obrad na Biuletynie Informacji Publicznej Rabka

5)   w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

dodano 23 grudnia do porządku obrad na Biuletynie Informacji Publicznej Rabka

6)   w sprawie: wyrażenia zgody na używanie i wykorzystanie wizerunku herbu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój na materiałach reklamowych.  dodano 23 grudnia do porządku obrad na Biuletynie Informacji Publicznej Rabka

7)   w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2013 – 2025,

8)   w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.

9)   w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015 – 2025.

10) w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rabka – Zdrój na rok 2015.

5. Zamknięcie sesji.

 

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Udostępnij

O autorze