Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Wnioski Klubu i Radnych z sesji 13.01.2015

Stanowisko radnych klubu co do uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Rabki-Zdroju:

Stanowisko Klub Radnych 13.01.2015

Wniosek radnych Rafała Wójtowicza i Janusza Wójciaka dotyczące drogi na Słonym:

Wniosek Sesyjny Słone-13.01.2015


Interpelacja radnego Marka Cieplińskiego, dotycząca parkingu na osiedlu Sądecka:

Wniosek Marek Cieplinski – Oś Sądecka Parking 13.01.2015

Interpelacja radnego Marka Cieplińskiego dotycząca ulicy Kasprowicza: 

Wniosek Marek Cieplinski – Ul Kasprowicza 13.01.2015

Udostępnij

O autorze