Rdzawka

Wiemy kto dowiezie uczniów do szkoły.

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: „Dowóz uczniów do gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój, do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce oraz osób niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014-2015 – II postępowanie”

II. dla części II: „Dowóz uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w roku szkolnym 2014-2015” została wybrana oferta nr 1:

Usługi Transportowe Agencja Turystyczna Pośrednictwo Wojciech Jarosz, ul. Zaryte 96, 34-700 Rabka-Zdrój

za cenę: 33 642,00 zł, liczba zdobytych pkt. 100,00 (kryterium – 100 % cena)

Uzasadnienie wyboru:

– wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,

– cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,

– wysokość zaoferowanej ceny jest niższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zadania.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Udostępnij

O autorze