Rabczańskie Wieści Pozarządowe

V Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,

że 24 lutego 2015r. /wtorek/ o godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju

przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się

V Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III oraz IV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1)      w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

2)      w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rabka – Zdrój do Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,

3)      w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka – Zdrój,

4)      w sprawie: zaopiniowania projektu wyznaczenia aglomeracji Rabka – Zdrój.

 1. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju.
 2. Podjęcie uchwały na wniosek Klubu Radnych „Nasze Miasto” w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki – Zdroju.
 3. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

/-/ Maria Górnicka-Orzeł

Udostępnij

O autorze