Rdzawka

Podpisz apel do władz Rabki Zdroju o podjęcie walki o czyste powietrze.

Klub Radnych ”Nasze Miasto” organizuje w poniedziałek o 15:00 w Kawiarni Zdrojowa- konferencję na temat jakości powietrza w Rabce-Zdroju i okolicach   Warto tam być- ja będę.

 

Podpisałem też petycję Rabczańskiego Alarmu Smogowego do władz Rabki, jako 78 osoba, liczę ,że nie zabraknie tez tam waszych podpisów. Cieszy to , że ludzie się budzą i biorą swój los w swoje ręce. Gminę tworzą mieszkańcy.

Za Rabka.pl 

https://www.facebook.com/rabczanskialarmsmogowy?fref=ts

http://www.petycjeonline.com/apel_do_wadz_rabki_zdroju_o_podjcie_walki_o_czyste_powietrze

 

Do:

Burmistrza Rabki-Zdrój, Pani Ewy Przybyło

Przewodniczącej Rady Miasta Rabka-Zdrój, Pani Marii Karoliny Górnickiej-Orzeł

 

My, mieszkańcy uzdrowiska Rabka-Zdrój apelujemy o uleczenie naszego powietrza!
To już nie „przewidywania” czy „prognozy”, a faktyczny, zatrważający stan powietrza, którym oddychamy my , nasze dzieci oraz kuracjusze, którzy jeszcze przyjeżdżają do Rabki by korzystać z leczniczych właściwości tego miejsca.

Rabka nie posiada własnej stacji monitoringu, jednak okresowe pomiary prowadzone w 2014 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie pozostawiają złudzeń – w sezonie grzewczym w Rabce oddychamy mocno zanieczyszczonym powietrzem, powietrzem które powoduje wzrost ryzyka zachorowania na szereg chorób – astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nowotwory.

Choroby leczone w rabczańskich sanatoriach, to przede wszystkim schorzenia dróg oddechowych. Czy można je leczyć powietrzem skażonym zanieczyszczeniami? Dzieci, które przyjeżdżają z nadzieją na poprawę swego zdrowia są narażone na wdychanie zanieczyszczeń, które pogłębiają ich problemy z oddychaniem. Główną przyczyną złej jakości powietrza są domowe piece, w których pali się tanim, najgorszej jakości węglem, plastikiem, zużytymi jednorazowymi pieluchami, skórami, gumami i innymi odpadami. W ten sposób powstaje toksyczna chmura, którą wciągamy w płuca, oddychając „świeżym” uzdrowiskowym powietrzem. Z problemem należy się zmierzyć, stawić mu czoło, tym bardziej teraz, gdy w mediach ukazują się negatywne, acz prawdziwe, informacje, powodujące, że brudne powietrze w Rabce może być przyczyną utraty statusu uzdrowiska Pokażmy, że potrafimy współpracować w walce o czyste powietrze. Działajmy na naszą korzyść, wyjdźmy z inicjatywą dla dobra Miasta i Gminy.

 

Dlatego apelujemy o:

– natychmiastowe uruchomienie programu dopłat dla mieszkańców na wymianę pieców oraz na instalowanie alternatywnych źródeł energii(pompy ciepła, kotły spełniające najsurowsze wymagania emisyjne).Program taki może być finansowany zarówno ze środków krajowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW) oraz unijnych. Rabka, jako uzdrowisko, powinna być pionierem w pozyskiwaniu tych środków.

– pomoc mieszkańcom w termomodernizacji domów, dzięki której w domach będzie spalać się mniej węgla i drewna, co sprawi że do powietrza trafi mniej szkodliwych związków.

-prowadzenie stałej akcji edukacyjnej dla mieszkańców naszej gminy, poprzez spotkania, plakaty i audycje w lokalnych mediach; akcja powinna uświadamiać mieszkańcom konieczność stosowania ekologicznych metod ogrzewania budynków.

– zainstalowanie stałej stacji pomiaru jakości powietrza, która będzie pokazywała nam faktyczny, aktualny stan powietrza w naszym uzdrowisku. Chcemy wiedzieć, czy spacer z dzieckiem w danym dniu jest bezpieczny czy lepiej zostać w domu. Pozwoli to również zidentyfikować główne źródła zanieczyszczeń i zaplanować odpowiednie działania.

– zwiększenie skuteczności działań Straży Miejskiej poprzez odpowiednie przeszkolenie strażników i przekazanie strażnikom uprawnień do pobierania próbek z pieców. Bardzo ważne jest egzekwowanie zakazu palenia śmieciami w piecach.

– ważne jest wprowadzenie norm jakości dla węgla dopuszczonego do spalania w uzdrowisku i norm emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe.
Traktujemy poważnie Państwa obietnice z kampanii wyborczej, wierzymy, że zostaną spełnione.
Tylko razem możemy zmienić jakość naszego powietrza! Ufamy, że Rabka w najbliższym czasie stanie się miastem z krystalicznym powietrzem, gdyż do takiego wizerunku jest zobowiązana!

 

Rabczański Alarm Smogowy

 

 

 

Udostępnij

O autorze