Rdzawka

Brakujące Ogniwo: Podsumowanie

 

O Federacji Małopolska Pozarządowa


Spotkanie odbyło się ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) w ramach projektu ,,Brakujące Ogniwo – Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych”.

Wizytę zorganizowała Pracownia Obywatelska, OFOP, Fundacja BIS.

 

1. Warto się łączyć w wspólnym celu, federalizacja ma wielki sens w celu dalszego rozwoju organizacji. Razem można więcej.

2. Wizyty studyjne są potrzebne pokazują inny punkt widzenia, są okazją do rozwoju , podpatrzenia dobrych praktyk i pomysłów.

3. Organizacje z Ukrainy działają na podobnych sferach działań, można się wiele od siebie nauczyć.

4. Niedoceniana jest rola komisji rewizyjnej, tkwi w niej siła kontrolna i monitorująca.

5.  Program Współpracy jest dokumentem podstawowym na każdym szczeblu.

Udostępnij

O autorze