Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Jak to z ulicą Garncarską jest ?

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Klub radnych „Nasze Miasto” na VI sesji Rady Miejskiej przez blisko 2 godziny starał się wyperswadować burmistrz oraz radnym, że podjęcie uchwały w sprawie: „zaliczenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Garncarska, zaliczonej do kategorii dróg gminnych (…)” jest niezgodne z prawem. Argumenty opisaliśmy w opinii do niniejszej uchwały (goo.gl/IJrgQ1).

Opinia Do Projektu Uchwały o Przebiegu Ulicy Garncarskiej

Jak się okazało, Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność niniejszej uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym nr WN-II.4131.1.12.2015 z dnia 5 maja 2015 (goo.gl/l3bBk7), potwierdzając wszystkie argumenty podniesione przez klub zarówno na sesji jak i komisji opiniującej ta uchwałę.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze WN-II.4131.1.12.2015

Treść dyskusji w tym temacie przedstawia nagranie z sesji (https://goo.gl/OpKP3p).

Czasami warto posłuchać dobrej rady 🙂

Udostępnij

O autorze