Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Droga "Do Kuśnierki"- historia budowy drogi

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n
Droga „Do Kuśnierki”- historia   budowy drogi
Droga „Do Kuśnierki” najprawdopodobniej powstała z początkiem  XX wieku i wiodła wzdłuż prawego brzegu Potoku Poniczanka. Droga tą początkowo poruszały się furmanki oraz sanie ciągnięte przez zaprzęgi konne.
W latach siedemdziesiątych, kiedy powstawało Osiedle domów jednorodzinnych Traczykówka, droga stanowiła główny dojazd dla samochodów ciężarowych, dowożących materiały budowlane do budowy domów na tym osiedlu.
W 2010 roku , Rada Miasta Rabka-Zdrój zaliczyła fragment (na terenie sołectwa Ponice – od granicy z Rabką) tej drogi do „dróg publicznych” tj. na dz. ewid. 118/2. Pozostały fragment na terenie Miasta Rabka (na dz. ewid. 5909) do obecnej chwili nie jest drogą publiczną (droga wewnętrzna  o nieuregulowanym stanie prawnym).
Jesienią 2014 roku mieszkańcy osiedla Traczykówka podjęli uchwałę  w której zadecydowali, że całość środków finansowych w budżecie gminy w 2015r. przypadających dla Osiedla Traczykówka, przeznaczają na budowę drogi „Do Kuśnierki ” – od skrzyżowania. Z kolei 13 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Rabce-Zdroju w uchwalonym budżecie gminy  na 2015 rok, zaplanowała przebudowę drogi Traczykówka – Do Kuśnierki.
30 kwietnia 2015 r. Burmistrz Rabki-Zdroju ogłosił przetarg na wykonanie           „Odbudowy drogi  gminnej do Kuśmierki dz. ewid. 5909, 118/2 w miejscowości Ponice w km 0+068.00- 0+638.00”, publikując projekt wykonawczy Biura Projektów Drogowych Piotra Kowalczyka w Nowym Targu wykonany w kwietniu 2014 r. Projekt zawiera przedmiar robót, część opisową, dwa rysunki sytuacyjne, oraz dwadzieścia dwa przekroje poprzeczne projektowanej drogi  (część przekroi niezgodna ze stanem faktycznym w dacie:  pierwszy kwartał 2014 r.).
13 maja 2014r. z portal ” Gorce 24″ poinformował  o ogłoszonym przetargu na „Odbudowę drogi do Kuśnierki”.  Do dnia 15 maja2014 r. oferenci byli zobowiązani złożyć oferty na wykonanie robót w zakresie przewidzianym w projekcie. Dla oferentów (potencjalnych wykonawców) był to termin zawity – obligatoryjny.
W dniu 18 maja 2015 r. Przewodniczący Zarządu Osiedla – Edward Żurek przekazał telefoniczną informacje pracownikowi Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju – Panu Stanisławowi Kiersztynowi, odpowiedzialnemu za prowadzenie przetargów, o przygotowywanym piśmie z uwagami, które powinny zostać przeanalizowane przed rozstrzygnięciem przetargu i przed wyłonieniem wykonawcy.
W dniu 20 maja 2015 r. Przewodniczący Zarządu Osiedla – Edward Żurek złożył pismo wraz załącznikiem nr 1 do pisma. W dniu 21 maja 2015 r. złożył załącznik nr 2 do pisma tj. plan sytuacyjny publikowany poniżej.
W dniu 22 maja 2015 r. Gmina Rabka-Zdrój dokonała rozstrzygnięcia przetargu  i wyłoniła wykonawcę na zakres robót przewidziany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz w prezentowanej dokumentacji technicznej.
Biorąc pod uwagę nie uwzględnienie uwag Przewodniczącego Zarządu Osiedla, które w istotny sposób odnosiły się do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w trosce o środki publiczne, należy zadać szereg pytań Burmistrzowi Rabki – Zdrój:

  1. Dlaczego nie unieważniono tego przetargu, mając informacje o tak dużej liczbie niezbędnych robót nie ujętych w specyfikacji ?
  2. Czy dojdzie do podpisania umowy na wykonanie tego zakresu robót?
  3. Czy gminę (należy rozumieć jako wspólnotę mieszkańców) stać na wydatek ponad 380 tysięcy złotych na wykonanie drogi, z której wykonania nikt nie będzie zadowolony a jednocześnie będzie to droga bardzo niebezpieczna. Czy Gminę Rabkę-Zdrój stać na BYLEJAKOŚĆ ?
  4. Ile będą kosztować dodatkowe roboty które należy wykonać (ten sam wykonawca dyktuje warunki finansowe inwestorowi za wykonanie robót dodatkowych).

Rabka-Zdrój 23 maj 2015 r.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Traczykówka
Edward Żurek

Aktualizacja 25.05.2015 20:36  Mapy

Mapa Kuśmierka 1


 

Mapa Kuśmierka 2

Udostępnij

O autorze