Rdzawka

I po referendum w Rabce.

Podsumowanie i wyniki Referendum Ogólnokrajowego w Gminie Rabka-Zdrój – pobierz

Frekwencja Rabka- 7,74% w PL- 7,80%

14 000 uprawnionych do głosowania,poszło niecałe 1,1 tys.

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za było 843, a przeciw 212 głosujących

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Za było 194 a przeciw 858 głosujących

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Za było 1001, a przeciw 56 głosujących.

 

Udostępnij

O autorze