Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Głos mieszkańca: Ewolucjonizm burmistrz Rabki – Zdroju Ewy Przybyło cz. II

obietnice

Odważnie w przyszłość ”

Czy rzeczywiście mieszkańcy mogą patrzeć i iść „odważnie w przyszłość” w tym mieście?

Kontynuując temat z pozycji 1 listy „oczekiwań” na odpowiedzi od burmistrz z początku tego artykułu przechodzę do sesji IV RM w Rabce – Zdroju, która odbyła się dnia 13.01.2015 roku.

Burmistrz nie chcąc być wizualnie rejestrowana usiadła po przeciwnej stronie stołu niż zwykle. Bardzo ją „wyluzowało” kiedy zobaczyła, że kamera umiejscowiona na stole wyłączyła się wskutek wyczerpania baterii. I tak nie spodziewając się rejestracji od obecnych na sali burmistrz Ewa Przybyło publicznie zabrała głos w sprawie śmiertelnego w skutkach wypadku, który miał miejsce 4 grudnia 2014 roku na przejściu dla pieszych na ulicy Piłsudskiego nieopodal bloków  mieszkalnych odpowiadając na zapytania i uwagi przew. Janusza Kwiatkowskiego http://www.gorce24.pl/informacje/4988/Potracony_przez_samochod_rabczanin_jest_ciezko_ranny_i_pozostaje_nieprzytomny

W wyniku obrażeń na skutek potrącenia, pieszy – starszy mężczyzna  –   korzystający wtedy z przejścia dla pieszych, zmarł w szpitalu. Do wypadku doszło wieczorem o zmroku a wspomniane przejście dla pieszych miało uszkodzoną świetlną sygnalizację ostrzegawczą uruchamianą automatycznie przez zbliżającego się pieszego do przejścia o czym pani burmistrz została poinformowana już 19 września 2014 r. pisemnie, przez komitet osiedlowy. Komitet jednak nie doczekał się odpowiedzi od pani burmistrz w tej istotnej dla ludzi sprawie, co świadczy o tym, że Ewa Przybyło kompletnie lekceważy mieszkańców, których cześć już po raz trzeci jej zaufała i wybrała ją na burmistrza. Cóż, każda władza jak widać demoralizuje, nawet ta na szczeblu lokalnym. Chociaż nieudzielenie odpowiedzi komitetowi osiedlowemu oraz co jeszcze bardziej naganne, nieusunięcie uszkodzenia sygnalizacji świetlnej przez tyle miesięcy jest jawnym lekceważeniem bezpieczeństwa ludzi na oznakowanym przejściu dla pieszych i złamaniem przepisów kpa, które nakazują organom władzy udzielenie odpowiedzi w przepisowym terminie 30 dni, to słowa burmistrz jakie padły na przytoczonej styczniowej sesji są czymś daleko bardziej wykraczającym poza zwykłą arogancję. Pani burmistrz na sesji tłumaczy przyczyny tragedii: „…wypadek się zdarzył bo osoba leciwa wjechała na osobę równie leciwą, no tak to było…” wskazuje, iż Ewa Przybyło w 1mm:30ss załączonego na stronie internetowej nagrania filmowego to gorliwa wyznawczyni teorii … ewolucji.

Idąc tokiem rozumowania naszej włodarzyni ewolucja sama wyeliminowała już swoje ogniwo czyli ,,jednego leciwego” i w zasadzie nic takiego się nie stało co mogłoby jakoś zakłócić jej dobre samopoczucie i spowodować jakąś nadzwyczajną ekspiację Ewy Przybyło. Jak słychać w nagraniu zapewnia J. Kwiatkowskiego o odpowiedzi jeszcze w tym … tygodniu. Obiecała ale z jej własnych słów niewiele zostało bo odpowiedzi od 13 stycznia 2015 roku do dziś brak. Tymczasem taki brak działania i reakcji władzy w tym przypadku pani burmistrz to zwyczajne umyślne niedopełnienie obowiązków zgodnie z art. 231 § 1 kk.

Szczególnie w świetle ostatnich donosów burmistrz do starosty suskiego i skarbówki na lidera opozycyjnych radnych Rafała Hajdyłę, Ewa Przybyło powinna bardzo poważnie rozważyć złożenie zawiadomienia do prokuratury na siebie samą z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się karze.

 

Rozpoczynając rejestrację sesji rady miasta nie liczyłem na to, że Ewa Przybyło, która wtedy wykazywała swoją wyjątkową nerwowość uwidocznioną na tych czterech filmach: http://rabka.cba.pl/2015/02/02/filmy-z-czwartej-sesji-od-mieszkanca/ tak szybko się odsłoni i pokaże w całej swej wątpliwej krasie swoje prawdziwe oblicze. A niestety jest to oblicze osoby kompletnie pozbawionej empatii w stosunku do ludzi, którym ma przewodzić i też tych, przez których została przy wyborczych urnach wybrana po raz trzeci co konstatuję ze smutkiem.

 

Wybudowany za grubą kasę skate park jest w miesiącach zimowych a więc też wtedy kiedy jest nieużywany rozświetlony kilkunastoma żarówkami sodowymi od zapadnięcia zmroku do świtu głównie dlatego aby jego materialna zawartość nie uległa dewastacji i zniszczeniu. Na utrzymanie w sprawności sygnalizacji ostrzegawczej dla kierowcy uruchamiającej się przy zbliżaniu pieszego do przejścia i ewentualne doświetlenie z góry lampami przejść dla pieszych gwarantując w ten sposób większe bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców nie ma już woli u władz miasta.

Za celowe i bardzo pożądane uważam przedstawienie jeszcze innych „gorących” tematów.

W dniu 21.10.2015 roku oraz 22.10.2015 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu były wyznaczone rozprawy przeciwko Ewie Przybyło będące skutkiem mojego subsydiarnego aktu oskarżenia po przegranej przez Ewę Przybyło i jej pełnomocnika Małgorzatę Wassermann apelacji przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu w dniu 24.02.2015 roku od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 24.06.2014r. oraz połączenia tej sprawy z wniesionym w międzyczasie oskarżeniem publicznym przez Prokuraturę Rejonową w Limanowej (sygn. akt II K 506/14) przeciwko burmistrz Ewie Przybyło. Miały odbyć się ale sędzia Anna Porębska z Sądu Rejonowego w Nowym Targu już po raz drugi rozprawę odwołała. Z powszechnie dostępnych publikacji wiadome jest, że Małgorzata Wassermann jest jedynką na liście PiS w okręgu wyborczym nr 13 Kraków oraz, że centralne władze PiS upatrują w niej po zwycięskich wyborach do parlamentu kandydata na fotel ministra sprawiedliwości w Polsce.

 

Korzystając z tej publikacji proszę rzecznika Sądu Okręgowego w Nowym Sączu SSO Bogdana Kijaka o publiczne podanie przyczyn ostatniego odwołania wymienionych rozpraw aż z dwóch dni przeciwko oskarżonej Ewie Przybyło w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu?

 

Moje zaniepokojenie przebiegiem tego procesu jest tym bardziej uzasadnione ponieważ:  Ewa Przybyło publicznie przedstawia swoje analizy i oceny pracy sędziów nowotarskiego sądu. Czy dysponuje jakąś wiedzą mi niedostępną? I tak w ślad za protokołem z zebrania Komitetu Osiedlowego na Traczykówce w dniu 24.09.2015 roku dostarczonego do UM w Rabce – Zdroju w dniu 01.10.2015 roku wynika, że Ewa Przybyło ujawniła na tym spotkaniu prosty klucz do rozpatrywania spraw w nowotarskim sądzie – wydział cywilny spraw o zwrot wpłaty mieszkańcom przez Urząd Miasta jakie pobrano od nich na budowę kanalizacji na tym osiedlu i sprzeciwiła się dobrowolnemu zwrotowi przez Urząd tejże kwoty wszystkim mieszkańcom, którzy tę opłatę ponieśli – bez chodzenia przez nich z pozwami do sądu. Burmistrz sprzeciwiła się zawarciu prostej ugody z mieszkańcami tłumacząc, że „… w jej ocenie wszystko zależy od sędziego, gdyż jak sprawa trafi w sądzie do Sędziego Mościckiego to wygra mieszkaniec, natomiast jak sprawa trafi do Sędzi Furczoń, to sprawę wygra Burmistrz”. Więcej szczegółów w protokole z zebrania Komitetu na stronie 5 w punkcie 7 zamieszczonym na stronie http://rabka.cba.pl/2015/10/13/materialy-z-zebrania-osiedlowego-traczykowka/  Retorycznie zapytam: Kto płaci za przegrane sprawy w sądzie ?

 

Wyjątkowa zbieżność dat i to dat dwóch dni uprawdopodabnia równie wyjątkowo domniemanie, że w informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Miasta w dniu 22.10.2015 roku o udziale burmistrz w Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy, które miały miejsce dokładnie w tych samych dniach co wyznaczone terminy odwołanych rozpraw 21-22.10.2015 roku tkwi odpowiedź, na której to publiczne potwierdzenie lub zaprzeczenie teraz tym bardziej oczekuję od rzecznika sądu? http://forumbiznesu.pl/kongres_turystyki_polskiej_w_swidnicy-s10-k3595.html

 

Jakby to wyglądało kiedy Ewa Przybyło, uhonorowana tytułem „Samorządowiec 25 -lecia”, nie mogła stawić się na Kongresie a organizatorzy dowiedzieliby się, że stało się to z powodu rozpraw w procesie w sądzie karnym, w którym to procesie laureatka tytułu jest oskarżoną?

 

                                                                                              Konrad Górski

Udostępnij

O autorze