Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+ materiały

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 28 października 2015r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015.
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Rabce – Zdroju (71),
2) w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (72),
3) w sprawie: wyrażenia zgody na używanie i wykorzystanie wizerunku herbu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój na wodzie mineralnej w marce Rabka – Zdrój oraz promujących ją materiałach marketingowych (80)
4) w sprawie: wyrażenia zgody na używanie i wykorzystanie wizerunku herbu Miasta i Gminy Rabka – Zdrój na folderach promujących domy wypoczynkowe Betania i Plastusiowo  (81),
5) w sprawie: opłaty od posiadania psów (73),
6) w sprawie: opłaty targowej (74) ,
7) w sprawie: opłaty uzdrowiskowej (75),
8) w sprawie: opłaty miejscowej (76),
9) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (77),
10) w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (78),
11) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego (82),
12) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2015–2025 (84),
13) sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015 (83).
7. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 26.08.2015 r.(data wpływu opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju ORG.1510.9.2015 (79).
8. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Gminy  Rabka – Zdrój w roku 2014.
9. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju w roku 2014.
10. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały na sesję. 

Materiały Na Sesje XIV Cz.1

Materiały Na Sesje XIV Cz.2

Udostępnij

O autorze