Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Odpowiedzi na wnioski radnych po 15 sesji.


Szanowni Państwo,
Informujemy o odpowiedziach na wnioski radnych w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.
 
1.Radny Rafał Wójtowicz wnioskował w sprawie:
– uzupełnienia oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Jana Pawła II – koło lodowiska – Wydział SRG,
– oznakowanie miasta – w rejonie ul. Nowy Świat i Polna,  od kościoła do przejazdu kolejowego, ul. Gorczańska / droga bez przejazdu – czerwony szlak/ – Wydział GGG,
– naprawa kosza na śmieci przy Blachotrapezie w Ponicach – Wydział SRG,
– uzupełnienie tłuczniem ul. Miśkowcówka, ul.Gorczańską z ul. Wójtowiczową   – Wydział SRG,
– zamontowanie lustra ulicznego przy posesji Leśniak i Prokop na ul. Gorczańskiej – Wydział SRG,
 
2. Radny Rafał Hajdyła – złożył 4 wnioski na piśmie:
– zapytanie 1 /w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
– wniosek 1 /w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie /w załączeniu/
– zapytanie 2 /w załączeniu/, – wniosek 2 /w załączeniu/, – odpowiedź na zapytanie i wniosek /w załączeniu/
 
3. Radny Marek Ciepliński – złożył wniosek na piśmie / w załączeniu / – odpowiedź na wniosek /w załączeniu/
oraz wnioskował w sprawie:
– zorganizowania gimnastyki korekcyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce – Zdroju – dyrektor placówki – Wydział EAO
 
4. Radny Janusz Wójciak – złożył wniosek na piśmie / w załączeniu / – Wydział SRG,
– odpowiedź na wniosek /w załączeniu/

Udostępnij

O autorze