Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Przewodnicząca Maria Górnicka Orzeł wprowadza dobę.

mgo
Szanowni Państwo,
Drugi raz z rzędu, zwróciliśmy uwagę na niezgodne, ze Statutem Rabki-Zdroju, zwołanie sesji Rady Miejskiej. Przedstawiliśmy obiektywne argumenty, poparte opinią nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, jak w treści ostatniego załącznika, które możemy interpretować już tylko, jako złośliwość.
Powiedzieć możemy tylko jedno. Przewodnicząca Rady Maria Górnicka-Orzeł, wprowadziła właśnie nowy, prawny rodzaj terminu – dobę. Coś, jak doba hotelowa 🙂
Udostępnij

O autorze