Rabczańskie Wieści Pozarządowe

XIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 24 lutego 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju,
2) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016-2025,
3) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XIX Sesję RM

Udostępnij

O autorze