XIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

przez | 16 lutego 2016

10978554_338264716358393_7817533216058110963_n

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju informuje,
że 24 lutego 2016r. /środa/ o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju
przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się
XIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad:
1. Otwarcie XIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
4. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce – Zdroju,
2) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2016-2025,
3) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
6. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

– do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce – Zdroju
/-/ Maria Górnicka – Orzeł

Materiały Na XIX Sesję RM

0 myśli nt. „XIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju+materiały

 1. To ja

  Refleksja nt bip-u po sesji RM
  WSA: należy stwierdzić, że BIP jest szczególnego rodzaju źródłem informacji, albowiem podlega szczegółowej regulacji ustawowej. Informacje w nim zawarte cechuje zatem ponadprzeciętna wiarygodność. Winny one być aktualne oraz umieszczone w taki sposób, aby dostęp do nich był łatwy i przejrzysty.
  IV SA/Po 477/12 – Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2012-09-05
  Złośliwość P,Przybyło w stosunku do radnego M. Cieplińskiego imputująca, że nie potrafi znaleźć informacji w bip-ie. Nie mógł znaleźć bo ich nie ma!
  „Biuletyn Informacji Publicznej jest szczególnego rodzaju źródłem
  informacji, albowiem podlega szczegółowej regulacji ustawowej. Informacje w nim zawarte cechuje zatem ponadprzeciętna wiarygodność. Winny one być aktualne oraz umieszczone w taki sposób, aby dostęp do nich był łatwy i przejrzysty. W kontekście powyższego Sąd stwierdza, że za niedopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów należy uznać sytuację, w której dane umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są od wielu miesięcy nieaktualne
  IV SA/Po 971/11 – Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 2011-10-18
  Jak prowadzony jest bip?
  Przykład:
  Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
  2010-2014 -późniejszych zestawień nie ma zestawień nie ma
  Informacje – ogólne informacje są zamieszczone
  Podział organizacyjny (osoby)- nic nie ma
  Dokumentacje kontroli – nic nie ma
  Realizowane procedury – nic nie ma
  Ewidencje rejestry i archiwa – nic nie ma
  Zadania – nic nie ma
  Przykład:
  MOK (założone w 2004 i od tego czasu nie pojawił się żaden wpis)
  Strona główna Miejski Ośrodek Kultury Kontakt
  Liczba odwiedzin: 1501
  Menu
  Kontakt
  Procedury
  Statut
  Kierownictwo
  Struktura
  Ewidencje i rejestry
  Dzialalnosc
  O jednostce
  Majatek
  Budzet i inwestycje
  Zamowienia publiczne
  Regulamin
  Dokumentacje kontroli
  Tak wygląda dobrze prowadzona strona Bip-u
  JAWNOŚĆ i RZETELNOŚĆ

 2. To ja

  Miło mi poinformować, że Państwa działania powoli przynoszą skutek – otóż pojawiły się na bip-ie sprawozdania z działalności międzysesyjnej p. burmistrz, czy protokoły sesji RM.
  Czytając sprawozdania stwierdzam, że (cytując klasyka) „burmistrz to ma klawe życie”. Wykazana w sprawozdaniach aktywność burmistrz ogranicza się do „wydania” kilkunastu zarządzeń na miesiąc (11 lub 17 na miesiąc jak w ostatnich sprawozdaniach). Jeżeli ktoś jest dumny z tego co robi, chętnie dzieli się tym z innymi. Chyba, że nie ma czym się chwalić…