Rdzawka

Zapraszamy 14 marca o 17:00 na szkolenie z informacji publicznej, konsultacji i kontroli obywatelskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na otwarte szkolenie- 14 marca o 17:00 na szkolenie z informacji publicznej, konsultacji i kontroli obywatelskiej, które odbędzie się w DW Żuraw, ul. Krótka 8

Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Kiedy ? 14 marca o 17:00

Gdzie ? DW Żuraw, ul. Krótka 8, Rabka-Zdrój. 

Co ? Szkolenie z informacji publicznej, konsultacji społecznych  i kontroli obywatelskiej.

Prowadzący: Przemysław Żak i Anna Cioch z Fundacji Stańczyka 

Dziękujemy za pomoc Sieć Obywatelska Watchdog         DW ŻURAW 

Prowadzący:

Przemysław Żak

Absolwent prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. W latach 2008-2011 pełnił funkcję koordynatora Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej przy MISTiA w Krakowie.

Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności ngo (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.

Zainteresowania pozazawodowe: teoretyczne i praktyczne aspekty relacji obywatel – państwo, historia starożytnego Rzymu w połączeniu z dobrą kuchnią.

Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Anna Cioch

11393156_852491931483919_6283946341481856602_n

Członkini Zarządu Fundacji od 2013 roku. Od 2013 zajmuje się komunikacją zewnętrzną oraz działaniami społecznymi i politycznymi Fundacji Stańczyka, od 2015 specjalistka ds. promocji w Stowarzyszeniu Pracownia Obywatelska. Współrealizowała w Krakowie kilkanaście projektów z zakresu kontroli obywatelskiej, dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i obywatelskiej. Prowadzi szkolenia, moderuje spotkania, obserwuje działania krakowskiej władzy, snuje refleksje nt. III sektora. Członkini Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – WATCHDOG POLSKA.

Udostępnij

O autorze