Rabczańskie Wieści Pozarządowe

Rozszerzenie wolności słowa w Polsce.

zdjęcie.jpg

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdementował nieprawdziwą i wprowadzającą w błąd opinię publiczną wypowiedź przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny o rzekomym wszczęciu w dniu 31 marca 2016 r. jakiegokolwiek postępowania przeciwko profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu. Zapowiedział także likwidację przepisu mówiącego o znieważeniu Prezydenta RP.

 

– To wymysł Grzegorza Schetyny mający zaostrzać i zaogniać sytuację polityczną w kraju, zamiast szukać porozumienia – mówił w trakcie konferencji Zbigniew Ziobro.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zaznaczył, że Polsce nie jest potrzebny konflikt. – Polacy chcą dobrych prac w Sejmie związanych z codziennym życiem. By to życie Polaków wyglądało lepiej, a politycy zajmowali się ważnymi dla nich sprawami, a nie toczyli jałowy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedź Schetyny wpisuje się w intencję opozycji, by podgrzewać atmosferę . Chciałbym wierzyć, że to pan Schetyna został wprowadzony w błąd – mówił Zbigniew Ziobro.

 

Czynności wyjaśniające w tej sprawie wszczęto już 16 marca 2016 r. z uwagi na liczne zawiadomienia kierowane zarówno przez obywateli, jak i różne organizacje, o możliwości popełnienia przestępstwa, w związku z faktem nieprawidłowego wyznaczenia składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności pominięcia obowiązującej ustawy o TK, jak też złamania, m.in. art. 197 Konstytucji.

 

– Skoro wpłynęły zawiadomienia od osób prywatnych i organizacji społecznych, to prokurator ma  obowiązek dokonania oceny tych zawiadomień. W zależności od stopnia wiarygodności podjąć dalsze czynności procesowe. Domaganie się aby prokuratura nie prowadziła postepowania sprawdzającego byłoby realną „putinizacją”. Brak działań prokuratury, których domaga się PO spowodowałoby sytuację w której są równi i równiejsi wobec prawa. Zapewniam, że tak nie będzie. Prokuratura będzie respektować obowiązujące wszystkich prawo – dodał Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Zapowiedział także likwidację przepisów karnych dotyczących znieważenia Prezydenta RP.

 

– Swobodna debata jest jedną z najważniejszych gwarancji praw i wolności obywatelskich. My to szanujemy w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy rządzącej – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Znosimy karalność znieważenia Prezydenta i podkreślamy, że to jest podstawowa gwarancja debaty wolnej, niezależnej i swobodnej – dodał wiceminister.

W resorcie sprawiedliwości trwają intensywne prace nad tym projektem, który niebawem doczeka się finału przed Sejmem. – Wolność to jest wolność (…). Wszyscy ją cenimy i na pewno ten rząd będzie tę wolność chronił – zakończył Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji   Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij

O autorze