Rdzawka

Złóż wniosek o 500+ w Rabce-Zdroju

500. png

Rusza program 500+ w gminie Rabka-Zdrój. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju w pokojach o numerze 17 oraz 18 na drugim piętrze. Przed złożeniem  warto sprawdzić  czy kwalifikujemy  się do programu 500+

Wniosek można złożyć także przez internet:

– Platforma Usług Elektronicznych ZUS

– Portal Emp@tia  www.empatia.mpips.gov.pl

– Platformę E-Paup www.epuap.gov.pl/wps/portal

– za pośrednictwem banku, który dołączył do programu  www.rodzina500plus.gov.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-banki.html

Wszelkie informacje są dostępne na stronie programu www.rodzina500plus.gov.pl

Złożenie wniosku jest bezpłatne, czas na złożenie kończy się 1 lipca 2016.

 

—————————————

Uwaga na oszustwa i ataki związane z programem 500+

—————————————

W ostatnich latach władze publiczne w Polsce zintensyfikowały działania na rzecz rodziny. Wprowadzane są gwarancje dla rodziny, zmieniana jest filozofia pomocy, budowane są żłobki i przedszkola oraz dzienne domy dla seniorów, wprowadzono instytucję asystenta rodziny, a wysokość świadczeń zgodnie z przyjętą zasadą “Złotówka za złotówkę” maleje wraz ze wzrostem dochodu (wcześniej wraz z przekroczeniem progu zasiłek był odebrany).

Rodziny, w tym szczególnie rodziny ubogie i rodziny wielodzietne mogą korzystać z szerokiego wachlarza wsparcia – finansowego i pozafinansowego.

W niniejszym opracowaniu prezentujemy szerokie spektrum wsparcia ze środków publicznych, z jakiego może skorzystać rodzina.

Poradnik został opracowany według stanu prawnego na dzień 14.03.2016 roku.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Udostępnij

O autorze