Parafia RdzawkaRdzawka

ŚDM Rdzawka – stan na 8 czerwca 2016

Światowy Dzień Mlodzieży

 

Komitet Parafialny.

1. Przewodniczący- Mateusz Wójtowicz

2. Kapłan delegowany przez ks.Proboszcz- Ks.Krzysztof Orłowski

3. Szef Wyżywienia- Halina Swałtek

4. Szef Transportu- Anna Potaczek

5. Szef Zakwaterowania- Elżbieta Jurzec

6. Szef Bezpieczeństwa i Zabezpieczenia Medycznego- Dariusz Paprocki’

7. Szef Wsparcia- Jan Worwa

Liderzy ŚDM: Grzegorz Dziechciowski , Mateusz Jurzec.

 

Kontakt.

Mateusz Wójtowicz, Rdzawka 1 Młyn

Tel.kom : 788 748 802         sdmrdzawka@gmail.com

 

———————————————————————–

Stan na 08 czerwca 2016

Trwa przydział grup do dekanatów. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze przydzielonych pielgrzymów.

Rdzawka przyjmie (rodziny+ szkoła) 120 pielgrzymów. Nieoficjalna narodowość Francuzi, Włosi lub Hiszpanie.

 

 

—————————————————-

1. Jaką liczbę pielgrzymów rodzina może przyjąć?

Liczba przyjmowanych pielgrzymów jest uzależniona od woli oraz indywidualnych możliwości danej rodziny, niemniej jednak prosimy o przyjęcie min. 2 pielgrzymów. Należy pamiętać, że będą to osoby tej samej płci oraz że wymagana powierzchnia noclegowa dla jednego pielgrzyma to 3m2.


2. Czy rodzina dostanie informacje dotyczące szczególnych wymagań pielgrzymów(choroby, alergie, diety etc.)?

Rodzina przyjmująca pielgrzymów, powinna zagwarantować miejsce noclegowe(ok. 3m2 na osobę) oraz możliwość skorzystania z łazienki/toalety. Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia (jednak jeśli będzie istniała taka możliwość to prosimy o przygotowanie śniadań dla pielgrzymów, którzy goszczą u rodziny). Nie ma obowiązku dostosowywać się do szczególnych wymagań żywieniowych poszczególnych pielgrzymów. Osoby z problemami zdrowotnymi (choroba przewlekła, alergia) są zobligowane do zapewnienia sobie we własnym zakresie niezbędnych środków farmakologicznych itp.


3. Kiedy rodzina otrzyma informacje, że zostaną u niej zakwaterowani pielgrzymi?

Rodzina otrzyma informację o możliwości zakwaterowaniu u niej pielgrzymów, od przewodniczącego lub członka Komitetu Parafialnego. Oni natomiast informacje otrzymają od Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 w momencie, kiedy zarejestrowana grupa pielgrzymów zostanie przydzielona do konkretnej parafii jako swojego miejsca zakwaterowania na okres pobytu w Krakowie.


4. Z którego miejsca rodzina odbiera pielgrzymów?

Pielgrzymi, zostają dowiezieni do Kościoła w parafii, w której maja zostać zakwaterowani. Na miejscu członek Komitetu Parafialnego odpowiedzialny za zakwaterowanie, przydziela poszczególne osoby do konkretnych rodzin. Z tego miejsca rodzina odbiera pielgrzymów i zabiera na miejsce noclegu.


5. W jakich godzinach pielgrzymi będą przebywać u rodzin?

Pielgrzymi będą u rodzin przede wszystkim nocować. W ciągu dnia uczestniczyć będą w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dodatkowo Komitet Parafialny udostępni rodzinom przyjmującym pielgrzymów plan pobytu pielgrzymów w czasie ŚDM.


6. Czy rodzina powinna zorganizować pielgrzymom czas wolny?

Nie. Pielgrzymi realizują program ogólny ŚDM.


7. Czy można zrezygnować z zadeklarowanego wcześniej przyjęcia pielgrzymów?

W nieprzewidzianych sytuacjach losowych istnieje taka możliwość. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy o tym niezwłocznie poinformować Komitet Parafialny.


8. Czy można zadeklarować przyjęcie osoby niepełnosprawnej?

Tak, o ile dana rodzina ma możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej odpowiednich warunków. W deklaracji należy umieścić informację dotyczącą rodzaju niepełnosprawności pielgrzyma, którego ma się gotowość przyjąć.


9. Kto pokrywa szkody jeśli takowe wystąpią?

Ewentualne szkody będą pokrywane ze środków Komitetu Organizacyjnego. W przypadku zaistnienia szkody należy zgłosić ją do Komitetu Parafialnego.


10. Czy dane osobowe pielgrzymów, których dana rodzina przyjmuje będą udostępnione gospodarzom domu?

Nie. Rodziny nie otrzymują takich informacji. Kontakt z przewodniczącym Komitetu Parafialnego utrzymywać będzie jedna osoba wydelegowana z zarejestrowanej grupy i to jej dane kontaktowe zostaną przekazane przewodniczącemu..

 

Udostępnij

O autorze