Polacy zasługują, by godnie zarabiać

W tym tygodniu rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 rok. Przygotowując ten projekt, kierowano się nie tylko sytuacją gospodarczą naszego kraju, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za polskich obywateli i poczuciem sprawiedliwości społecznej.

Polacy zasługują, by godnie zarabiać. Dlatego też zapropowano , aby pensja minimalna w 2017 roku wyniosła 2 tys. zł brutto. Decyzja ta ma przyczynić się do zmniejszania nierówności społecznych i wsparcia przede wszystkim tych, którzy dotychczas zarabiali najmniej i żyli w biedzie.

Ważnym punktem  rozmów była też sytuacja emerytów i rencistów. Obok przewidzianej waloryzacji świadczeń, przeznaczy się  1,5 mld zł na jednorazowy dodatek pieniężny do rent i emerytur. Teraz największym wyzwaniem stojącym przed moim rządem jest to, aby najniższe emerytury i renty zostały podwyższone. Pracujemy więc nad wprowadzeniem systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Według założeń budżetu wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,9%, a inflacja – 1,3%. Na koniec 2017 bezrobocie ma spaść do poziomu 8,1% – będzie to najniższa stopa bezrobocia w Polsce od 25 lat.

Teraz  propozycje zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego i trafią do uzgodnień ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Przewiduje się , że jeszcze w 2016 roku do budżetu państwa trafi dodatkowo ponad 630 mln zł. To jeden z efektów wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przyjęty przez rząd trafi teraz do parlamentu. Przewidywany termin wejścia w życie tej ustawy to 1 sierpnia 2016 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu stron osiągnęliśmy w tej sprawie porozumienie. Nowe prawo pozwoli małym polskim przedsiębiorcom z powodzeniem konkurować z potentatami handlowymi.
 

separator

Za : kpkm

You May Also Like