Rdzawka

17. numer „e-Politikonu” -Kampania i wybory parlamentarne 2015 r.

17. numer „e-Politikonu” już w Internecie! (30.06.2016)

okladka 17-stka mini17. numer Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” został poświęcony kampanii oraz wyborom parlamentarnym 2015 r.

Najnowsze wydanie mogą Państwo pobrać tutaj.

Numer otwiera tekst Norberta Maliszewskiego, Tomasza Barana, Aleksandra Wysockiego oraz Łukasza Wojciechowskiego pt. Czynniki warunkujące decyzje wyborcze na przykładzie polskiej kampanii parlamentarnej 2015 roku.

Autorzy wskazują na źródła decyzji wyborczych Polaków. Są one uzależnione m.in. od takich czynników, jak: siła identyfikacji partyjnych i ideologicznych, wizerunek partii i przywódców, zawłaszczenie problemów politycznych i obietnic wyborczych, sytuacja gospodarcza i społeczna czy ocena dotychczasowych rządów.

Z kolei dwoje współredaktorów wydania – Ewa Marciniak i Tomasz Godlewski, podejmuje próbę sportretowania „elektoratu zmiany” – wyborców nowych ugrupowań na polskiej scenie politycznej – Kukiz’15, .Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz pozaparlamentarnej Partii Razem.

W kolejnej części pojawiają się cztery teksty, których autorzy przyjrzeli się wybranym aspektom kampanii wyborczej. Trzeci współredaktor obecnego numeru, Olgierd Annusewicz, przedstawia mechanizmy ramowania języka komunikacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości w serwisie społecznościowym Twitter w czasie kampanii parlamentarnej w 2015 roku. Autor wskazuje na rolę, jaką Internet i media społecznościowe odegrały w kampanii wyborczej, a także, jakie znaczenie mają mechanizmy ramowania języka dyskursu. Paweł Łokić w artykule Telewizyjne debaty parlamentarne a paralelizm polityczny polskich mediów – analiza porównawcza wybranych przekazów w telewizji i prasie poszukuje elementów stronniczości polskich mediów w kontekście relacjonowania i oceny telewizyjnych debat parlamentarnych w 2015r., a Hubert Różyk analizuje „hejt” (język nienawiści) jako narzędzie walki politycznej. Ostatnim tekstem w tej części numeru „e-Politikonu” będzie artykuł Marka Tyrały, w którym autor stara się wykazać istnienie relacji pomiędzy sukcesem wyborczym a programem partii politycznej.

W numerze znajdą się także dwa tematyczne eseje praktyków – Piotra Czarnowskiego oraz Mirosława Oczkosia.

W dziale Varia publikujemy natomiast artykuł Piotra Borowca pt. Definicje teraźniejszości prezentowane przez Andrzeja Dudę i Bronisława Komorowskiego w kampanii prezydenckiej 2015 roku. Autor wskazuje, iż podobieństwo ujmowania wymiarów czasu przez polityków i głosujących, w tym teraźniejszości, która buduje więź polityków z wyborcami, prowadzi do uzyskania ich poparcia. Podstawowym celem tekstu jest zatem rekonstrukcja definicji teraźniejszości występujących w kampanii prezydenckiej 2015 roku.

Numer zamykają dwie recenzje autorstwa Anety Wróbel i Bartosza Kurka.

Udostępnij

O autorze