Rabczańskie Wieści Pozarządowe

[Akt.]Oczekujemy powtórzenia przetargu dla OSP Chabówka- bezpieczeństwo dla mieszkańców naszej gminy jest ważne.

Oczekujemy powtórzenia przetargu przez burmistrz Ewę Przybyło – bezpieczeństwo dla mieszkańców naszej gminy jest ważne.


16 września 2016
Gorce24.pl Nowy samochód dla strażaków z Chabówki  Data: 16 września 2016, Piątek
”Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłosił przetarg na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce.”
22 września 2016

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie, pn.: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Chabówka

 Data publikacji 2016-09-22

Ochotnicza Straż Pożarna Chabówka
34-720 Chabówka 140 d
 
Znak Sprawy: OSP-PN 1/2016                                                 Rabka-Zdrój dnia: 2016-09-21
 
 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybieprzetarg nieograniczony na:
 

„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Chabówka”

z powodu: w postępowaniu w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta jak również nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 

JEDNOCZEŚNIE ZAWIADAMIAMY, IŻ WYŁĄCZNIE OD NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO PODJĘTEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB ZANIECHANIA CZYNNOŚCI, DO KTÓREJ ZAMAWIAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 180 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ODWOŁANIE WNOSI SIĘ W TERMINACH I FORMIE, OKREŚLONYCH W ART. 182 ORAZ ART. 180 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Metryka

Liczba odwiedzin: 2
Podmiot udostępniający informację: Gmina Rabka-Zdrój
Osoba wprowadzająca informację: Dariusz Makowski
Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Makowski
Czas wytworzenia: 2016-09-22 08:42:20
Czas publikacji: 2016-09-22 08:43:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak

 
Aktualizacja 26.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie, pn.: Zakup wraz z dostawą nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Chabówka – 2 postepowanie

Udostępnij

O autorze